zakupy@olpe.pl  +48 59 307 00 38+48 533 368 883
  Rejestracja     Logowanie

Zgody na wysyłanie faktur

OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Olpe Sp. z o.o. NIP 8411720705

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany przy rejestracji konta  adres e-mail.

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,
w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

 

 

Powrót